NOVINKY

Jakub Olbert a Jiří Janeček. BUDOU živě v pondělí 3.5. od 21:00 odpovídat na vaše dotazy. Jak zvládli , že mají otevřeno od prosince restauraci Šeberák a pivovar Malý Janem z Jinec? Proč budou kandidovat do Parlamentu atd…

LIVE YOUTUBE

.

Rozsudek NSS č.j. 6 Ao 11/2021 – 48 ze dne 22. dubna 2021 potvrdil naši tezi, že pandemický zákon neumožňuje  omezení svobody shromáždění, cit.:

Pokud jde o omezení svobody shromáždění, to pandemický zákon (nejsme-li v nouzovém stavu podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky) neumožňuje vůbec. Předseda senátu Tomáš Langášek zdůraznil, že ministerstvo může pouze stanovit hygienické podmínky pro konání shromáždění, případně stanovit mezní kapacitu prostor, koná-li se shromáždění uvnitř, jinak však omezovat shromáždění, např. stanovením maximálního počtu osob ve vnějším prostředí, nesmí. Totéž platí pro výkon svobody náboženské. Lze stanovit hygienické podmínky pro bohoslužby, ministerstvu však nepřísluší zasahovat do liturgických forem náboženských projevů, konkrétně jsou nepřípustné zákazy hromadného zpěvu a stanovení povinnosti při bohoslužbě sedět. Schůze orgánů právnických osob také nelze omezit stanovením maximálního počtu účastníků, pokud se schůze koná v souladu se zákonem. Neobstál by ani bod 19 napadeného opatření, který předepisuje různé podmínky pro vstup do vnitřních prostor, aniž by rozdíly byly jakkoli zdůvodněny.

Policie dostala ROZUM

výzva rodičům

Testovat zdravé děti 2x týdně a nechat je celý den v roušce je další zločin této vlády! Demence této vlády jde tak daleko, že i když by měly děti negativni test, tak stejně budou v náhubku? Na 12.4. vyhlašujeme bojkot návratu dětí do škol! Žádný vládní šmejd nám nebude stresovat naše děti! Když se nebude testovat, Hamáček nebude mít své úplatky! V neděli 11.4. proběhnou demonstrace po ČR. Info o akcích zveřejníme 6.4. 2021. Za Otevřené Česko – Chcípl PES Jakub Olbert a Jiří Janeček

Velikonoce BUDOU ! Na vzdor Hamáčkovi
Vážené dámy, ta z vás, která bude chtít v pondělí vyšupat a dodržet tak tradici, máte možnost si na našem e-shopu www.otevremecesko.cz objednat vyšupání. Za 200,- Kč k tomu dostane velikonoční poukaz! Náš tým ( Otevřeme Česko – Chcípl PES) k vám přijede s pomlázkou a vyšupá Vás. Za tuto službu bychom rádi od vás obdrželi vejce se vzkazem pro vládu. Za velikonoční poukaz si pak můžete od 1.5. 2021 vybrat službu nebo produkt od členů živnostníků našeho hnutí. Seznam míst, kde můžete tento poukaz uplatnit, bude umístěn na www.otevremecesko.cz. Tato služba je v souladu s vládními nařízeními! https://www.chciplpes-eshop.cz/velikonocni-poukaz/
Jakub Olbert a Jiří Janeček

28.3. – Den učitelů, děkujeme – vydržte

Politické hnutí Otevřeme Česko a iniciativa Vraťme děti do školy  chce poděkovat a podpořit naše učitele, ale i žáky, kteří jsou nejdéle v Evropě uzavření doma. 
28.3. od 13:00 na Dvořákově nábřeží jsme připravili sedm lodí, které svezou po Vltavě učitele, žáky a studenty na čerstvém vzduchu.Vyplouváme ve 14:00. Akce je zároveň i výzvou vládě, aby vrátila ihned děti do škol a to bez podmínek. Nebudeme testovat zdravé děti. Jediné co jsme schopni akceptovat je měření teploty před vchodem do školy. 

Jak řek Jan Ámos Komenský, který se narodil 28.3. 1592
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Jen vzdělaný, zdravý a pracovitý národ je schopný zvládnout podobné krize!

Jakub Olbert a Jiří Janeček Otevřeme Česko – Chcípl PES

,,Když oni na nás s politikou, tak my na ně také“.

Vážení občané ČR,

pomalu se kolem naší aktivity stahuje smyčka a vláda dokonce kvůli naší snaze otevřít Česko změnila zákon, který jí umožňuje pokutovat provozovny až do výše třech miliónů. Tento zákon prošel poslaneckou sněmovnou a po zamítnutí v Senátu čeká na druhé hlasování u poslanců. Zorganizovali jsme pochod naděje řetěz půllitrů od úřadu vlády na Staroměstské náměstí a nakonec demonstraci za Otevřené Česko. Museli upozornit na současnou situaci a to nejen v gastru.  Každý režim trestá nepohodlné a i tento režim zneužil politikou sílu a do žádosti  o dotace na postižené společnosti dal podmínku (čestné prohlášení), že firma  neporušovala proti pandemická opatření. 

Vláda dlouhodobě ztrácí důvěru našich občanů a po fiasku se zahájením očkování jí věří už málokdo. S úžasem koukáme, jak si policie ve svých barvách pořídila lyže, aby honila na rozhlehlých pláních lyžaře, kteří se odváží načerpat pohybem sílu a energii, kterou nám vláda bere. Žijeme v absurdním světě, kde vláda izoluje zdravé děti a studenty, kteří se stejně nemůžou očkovat, vakcína je od 16 let. Vláda likviduje malé živnostníky a podnikatele na úkor nadnárodních korporací.  Vláda zcela nesmyslně rozhazuje naše peníze na různé Covid19 programy, které zavádí dle křiku toho či onoho odvětví. Vždy však nedostatečně a s velkým zpožděním.  Výsledek je diskriminační, neefektivní, nesrozumitelný a pro řadu lidí i likvidační systém vytvořený vládou Andreje Babiše.

Vláda svůj boj s Covidem 19 již prohrála a jedinou šancí je vše otevřít, vrátit děti, tam kam patří do škol, na hřiště. Je potřeba především efektivněji a důsledněji chránit ty, kteří jsou touto nemocí opravdu ohroženi. Všichni jsme svědky toho, jak v ČR se pomalu rozjíždí daleko větší a škodlivější epidemie a tou je epidemie chudoby, nezaměstnanosti, nevzdělanosti a všude přítomných krachujících firem.  Izolovaní lidé bez práce a bez naděje propadají stále více totální frustraci s fatálními následky.  

Lide potřebují stále více naději, pohyb a práci. 

Pojďme 23.1. 2021 říci DOST, pojďme používat zdravý rozum a vraťme se do normálního světa. 

 Protože vláda proti nám používá pouze tlak a politiku, upravuje si zákony, jak se jí to hodí, vydává stále nové represivní nařízení, tak i my se budeme bránit stejnými prostředky!

Jediní, kdo má ze zákona ze všeho výjimku jsou politická hnutí nebo organizace. Jejich činnost není nijak omezena a vládní proti pandemická opatření se na poltické organizace a jejich členy nevztahují. 

Proto na politický útok odpovídáme politickou obranou a zakládáme hnutí 

„Otevřeme Česko – Chcípl Pes“. 

A tak jako v Parlamentu se naši zákonodárci občerstvují tak i my a naši členové se při našich schůzích budeme občerstvovat.

Každá otevřená restaurace se stane naší základnou hnutí, agitačním místem, kde budou dnes a denně probíhat jednání s novými i stálými členy a podporovateli.

Restaurace, hotely a další provozovny se po registraci na www.chciplpes.cz 

stanou buňkou našeho hnutí, ve kterých budou podporovatelé a členové politicky pracovat, diskutovat o založení a následném programu hnutí.  

Tato buňka hnutí nesmí být vystavena jakýmkoliv restrikcím ze strany státních orgánů. V opačném případě bychom se dostali do padesátých let minulého století, kdy jedna strana likvidovala ty ostatní. 

Jiří Janeček, Jakub Olbert a David Biksadský

731 142 999